KONTAKT +421 905 322 005 MAPA STRÁNOK

Čistenie vzduchotechniky

Čistenie vzduchotechnických a klimatizačných rozvodov

nesporným faktom je, že ventilačný systém inštalovaný v budovách, priemyselných a výrobných halách je určený na to, aby odsával a privádzal príslušné množstvo vzduchu z a do určeného priestoru. Ani napriek inštalovaným filtrom, alebo filtračným zariadeniam v takomto systéme nie je možné zaručiť úplnú čistotu a zabrániť kontaminácii rozvodného systému. Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov naakumulovať až do kritických rozmerov.

Následky môžu byť nasledujúce:

Systém nefunguje tak ako bol navrhnutý, môže spôsobovať problémy pri regulácii (kúrenie, vetranie klimatizácia). Prachové usadeniny sú základom pre možnú tvorbu baktérií, plesní a húb, ktoré sa následne uvoľňujú a sú transportované spolu so vzduchom do vetraných priestorov. Takýmto spôsobom sa môžu ľahko rozšíriť prakticky do všetkých miestností a vyvolať rôzne alergické reakcie prípadne ochorenia. Zanesené prípadne zapchaté filtre a filtračné zariadenia sú tak isto vhodným základom pre formovanie ložísk plesní a baktérií a následne ľahko roznášané vzduchom do pracovných priestorov objektu. Rôzne alergie, malátnosť únava a podráždenosť pracovníkov nemusí pochádzať len z nekvalitného vzduchu v objektoch, ale sa môže na tom veľkou mierou podieľať. Ventilačné systémy nezaisťujú len príslušný komfort v administratívnych a obytných budovách, ale zaisťujú aj odvod znečisteného vzduchu, výparov, výfukových plynov vo výrobných halách a priestoroch. takéto objekty bývajú veľmi často silne znečistené. Aj keď v mnohých prípadoch takéto systémy priamo neovplyvňujú kvalitu vnútorného ovzdušia ich znečistenie prípadne upchanie môže spôsobiť nefunkčnosť celého extrakčného systému. Znečistené ventilačné potrubie vytvára veľké riziko vzniku požiaru. Niektoré prachové alebo tukové usadeniny sa môžu veľmi ľahko vznietiť a požiar sa môže potrubím veľmi rýchlo rozšíriť.
Preto vždy je dostatočné množstvo dôvodov pre pravidelnú inšpekciu a čistenie ventilačných systémov a rozvodov.

Proces čistenie možno rozdeliť na niekoľko fáz:

 • návšteva objektu
 • inšpekcia systému
 • vypracovanie ponuky
 • realizácia výkonu


Inšpekcia potrubných rozvodov

prvým krokom pri údržbe potrubných rozvodov vzduchotechniky je revízia jeho stavu, zistenie miery znečistenia a návrh opatrení k odstráneniu problémov. Cez  inšpekčné otvory sa vloží do potrubného rozvodu diaľkovo ovládaná inšpekčná kamera pomocou ktorej možno monitorovať a vyhotoviť záznam o stave znečistenia potrubia. Kamera je použiteľná pre potrubné rozvody od 150 x 200 mm, pre menšie priemery sa používa kamera Techcam, umiestnená na flexibilnom kábli. Po ukončení čistiacich prác, následne pomocou inšpekčnej kamery možno prekontrolovať úroveň vyčistenia.

prvým krokom pri údržbe potrubných rozvodov vzduchotechniky je inštalácia revíznych otvorov. Revízne otvory Vám umožnia kedykoľvek nazrieť do potrubia a vizuálne okamžite posúdiť jeho stav znečistenia. Revízne otvory následne možno využívať ako prístupové body pri čistení VZT. Revízne otvory sa dodávajú v rôznych veľkostiach, na hranatá, kruhové a tiež aj izolované potrubné rozvody.
Cez inšpekčné otvory sa vloží do potrubného rozvodu diaľkovo ovládaný čistiaci robot, osadený rotačnými kefami. robot pracuje v potrubí s pravouhlým aj kruhovým priemerom, od priemeru 300 mm do 750 mm. Pomocou bariérových balónov zaistíme utesnenie úseku potrubia ktorý sa čistí, aby nedošlo k premiestňovaniu kontaminantu do iných častí potrubného systému. Kontaminant z čisteného úseku je odsávaný výkonným extrakčným ventilátorom do zberného vaku. Extrakčný ventilátor je možné podľa požiadavky osadiť HEPA filtrom. Pre priemery menšie ako 300 mm sa používa rotačná kefa DC4 s pružným  hriadeľom až do vzdialenosti 30 m. Po ukončení čistiacich prác následne pomocou inšpekčnej kamery možno prekontrolovať úroveň vyčistenia.

Čistenie potrubných rozvodov znečistených tukovými, olejovými alebo podobnými kontaminantmi, ktoré sú pevne naakumulované na stenách potrubných rozvodov sa dá dôkladne odstrániť suchým ľadom. Čistenia suchým ľadom (tuhé CO2) pomocou diaľkovo ovládaného otryskávacieho robota a otryskávacieho zariadenia IceTech je nekompromisným riešením pre kontaminované rozvody. Extrakcia odstraňovaného kontaminantu sa vykonáva výkonným odsávacím zariadením s tukovým filtrom.

Čistenie suchým ľadom KRYOGENICKÉ ČISTENIE

Čistenie potrubných rozvodov pomocou suchého ľadu je vhodné pre silne znečistené potrubné rozvody alebo rozvody kontaminované mastným, olejovým alebo tukovým filmom. Cez inšpekčné otvory sa vloží do potrubného rozvodu diaľkovo ovládaný tryskací robot  s rotačnou tryskou. Robot pracuje v potrubí s pravouhlým aj kruhovým priemerom, od priemeru 300 mm do 750 mm. Pomocou bariérových balónov zaistíme utesnenie úseku potrubia ktorý sa čistí, aby nedošlo k premiestňovaniu kontaminantu do iných častí potrubného systému. Kontaminant z čisteného úseku je odsávaný výkonným extrakčným ventilátorom (v prípade potreby osadeným tukovým filtrom) do zberného vaku.

Čo je to kryogenické čistenie ?

Je to spôsob priemyselného čistenia znečistených povrchov pomocou otryskávania suchým ľadom pri ktorom pevné čiastočky suchého ľadu (tzv. pelety) sú pomocou stlačeného vzduchu a špeciálneho dávkovacieho zariadenie aplikované na čistený povrch, podobne ako u otryskávaní inými materiálmi ako napr. piesok, sóda, para, a.p
Otryskávanie pomocou suchého ľadu je revolučná metóda priemyselného čistenia, používajúca granule  (pelety) suchého ľadu (suchý ľad je pevné skupenstvo CO2), ako otryskávacie médium. Tento proces je veľmi ekologická, rýchla a efektívna alternatíva  tradičných spôsobov priemyselného čistenia výrobných a technologických zariadení.
Otryskávanie suchým ľadom je trojfázový proces:

 1. Kinetická. Keď granule (pelety) suchého ľadu, unášané prúdom stlačeného vzduchu dopadajú rýchlosťou zvuku na povrch, nalomia a uvoľnia kontaminant z čistenej plochy.
 2. Termálna. Nízka teplota granúl suchého ľadu ( -79oC) spôsobí ochladenie kontaminatu tak, že sa stáva krehkým a ľahko oddeliteľným od čisteného povrchu.
 3. Sublimácia. Granule suchého ľadu prenikajú kontaminantom, okamžite sublimujú (zmenia skupenstvo z pevnej fázy na plynnú), čo spôsobuje 700 násobné zväčšenie ich objemu a explozívny efekt, ktorý oddelí kontaminant od čisteného povrchu.

Výhody čistenia suchým ľadom

 • Proces suchého čistenia
  Otryskávanie suchým ľadom je čisto suchým procesom. Granule suchého ľadu sú CO2 a tie sa okamžite odparujú pri kontakte s čisteným povrchom.
 • Žiadny odpad
  Technológia čistenia neprodukuje žiadny sekundárny odpad. Po čistení sa odstránené zvyšky jednoducho pozametajú alebo povysávajú.
 • Ekologické
  Otryskávanie suchým ľadom je úplne neškodná a ekologická technológia. Nedochádza k únikom toxických látok a nepoužíva žiadne podporné chemikálie. Šetrí náklady spojené s dodatočným odstraňovaním iných otryskávacích médií, (piesok, struska, sóda ap.), prípadne rozpúšťadiel.
 • Neagresívny
  Otryskávanie suchý, ľadom je neabrazívne. Čistené povrchy ostávajú nepoškodené, čo sa nedá dosiahnuť čistením oceľovou kefou, škrabkami, alebo iným spôsobom tlakového čistenia (pieskovanie, otryskávanie struskou, kovovými materiálmi ap.)
 • Zvyšuje kvalitu výroby
  Otryskávanie suchým ľadom umožňuje udržiavať v čistote nástroje a zariadenia aj počas výrobného procesu, bez zložitej demontáže alebo nákladnej odstávky strojov. Poskytuje preukázateľné zníženie nákladov.
 • Rýchlo a efektívne
  Kombinácia rýchleho čistenia a široký výber aplikačných trysiek, umožňuje efektívne čistenie aj ťažko prístupných častí a súčastí. Nezostávajú žiadne zvyšky čistiaceho média na reťaziach a hnacích prevodoch.
 • Zníženie nákladov
  Skrátenie času odstávky strojov. Zvýšenie kvality výroby. Čistenie na mieste bez zložitej demontáže. Znižuje náklady na čistenie a údržbu, nahradí drahé a ekologicky škodlivé chemikálie a rozpúšťadlá

Čistiace služby

objednajte si službu, my to vyriešime za Vás...
Je tu spôsob priemyselného čistenia znečistených povrchov, ktorý Vám  pomôže vyriešiť Váš súčasný problém z rôznymi kontaminantmi, alebo nahradí existujúce metódy čistenia, ktoré sú neekologické, málo efektívne, alebo zdĺhavé.
Pre posúdenie efektivity, účinnosti a časovej náročnosti tejto metódy priemyselného čistenia, si od nás vyžiadajte bezplatnú prezentáciu technológie a odskúšanie čistenia priamo vo vašej prevádzke.
Kontaktujte nás pre podrobnejšie informácie a voľné termíny pre prezentáciu. Na základe exaktného odskúšania, Vám vypracujeme cenovú ponuku pre riešenie Vášho problému formou služby.
My to pre Vás urobíme a Vy sa môžete spokojne venovať Vašej hlavnej činnosti

Otázky a odpovede

Ako metóda funguje?

Suchý ľad má teplotu približne -78°C. pri akcelerácii čiastočiek ľadu (peliet) proti čistenému povrchu dochádza vplyvom rozdielnych teplôt médií k termálnemu šoku, ktorý spôsobuje narušenie väzieb medzi podkladom a vrstvou nečistoty (kontaminujúcou látkou ). Čiastočky suchého ľadu, ktoré dopadajú vysokou rýchlosťou na čistený povrch a tlak vzduchu odstránia nečistoty bez abrazívnych účinkov na čistený povrch.

Prečo je výhodné používať suchý ľad namiesto tradičných otryskávacích médií?

Ostatne čistiace postupy vo väčšine prípadov generujú sekundárny odpad, ktorý môže byť nežiaduci alebo následne kontaminujúci (napr. piesok).  Suchý ľad po aplikácii sublimuje a na mieste zostáva k likvidácii len pôvodný kontaminant, ktorý sa odstráni bežným postupom. Odstraňovaná vrstva môže byť suchá, vlhká, pevná či mäkká. Pevná vrstva sa väčšinou odlupuje vo forme malých čiastočiek, ktoré môžu byť jednoducho pozametané alebo povysávané. Vlhké vrstvy, ako napr. oleje, tuky, sú väčšinou odtlačené podobne ako u vysokotlakového vodného čistenia. Rozdiel je v tom, že čistený povrch zostáva v tomto prípade čistý a suchý.

Čo je to suchý ľad, je nebezpečný?

Suchý ľad je pevná forma plynného oxidu uhličitého CO2. Oxid uhličitý sa v plynnej fáze nachádza v prírode ako bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. Tento plyn nieje jedovatý, napriek tomu  vo vyšších koncentráciách najmä v uzavretom priestore môže vytesniť kyslík potrebný pre dýchanie. V takomto prípade je potrebné zaistiť dostatočné vetranie pracovného priestoru.

Poškodzuje tryskanie suchým ľadom podkladovou plochu?

Nie! Dávkovanie suchého ľadu je možné nastaviť tak, aby pôvodná vrstva nebola ani v najmenšom poškodená. Metóda nie je abrazívna a zvláda aj jemné čistenie napr. chrómovaných alebo niklovaných nástrojov, zliatin medi a hliníku, kábelových rozvodov, gumu, plasty ap.

 

DEZINFEKCIA - NEZÁVADNÝ VZDUCH


Cieľ
Vzduch ktorý dýchame a jeho kvalita, má zásadný vplyv na naše zdravie V dnešnej dobe  vzduch v mestských aglomeráciách je kontaminovaný rôznymi  toxickými prvkami. Môžeme proti tomu urobiť len veľmi málo, keď sa prechádzame po ulici, ale veľa v čase keď sme v miestnosti, kde našimi „pľúcami“ sa stáva ventilačný systém budov. Filtre síce zachytia prach, ale baktérie, toxíny a zápach postupujú ďalej do budovy.
Syndróm chorých budov, SBS (Sick Building Syndrome). je príznak zdravotných ťažkostí, ktoré takéto prostredie môže vyvolať u ľudí. Práca a pobyt v takomto prostredí môže mať negatívny dopad na naše zdravie, výkonnosť a koncentráciu pri práci. Pomocou CleanFlow je možné zaistiť dezinfekciu celého systému, odstrániť nepríjemné symptómy a zaistiť nezávadný a príjemný vzduch počas celého roka.

Riešenie
Zariadenie sa nainštaluje v strojovni VZT k prívodnému potrubiu vzduchu. Dezinfekčný roztok je automaticky rozprašovaný do prúdu vháňaného vzduchu. unášané molekuly dezinfekčného roztoku spoľahlivo likvidujú v celom systéme plesne, huby a baktérie. Odstraňujú nepríjemné pachy a chránia pred chronickými chorobami ako sú napríklad astma, nádcha, sinusitis, pneumonia a tzv. legionárska choroba. Dezinfekciu celého systému je možné vykomať v priebehu 48 hodín. Takto ošetrený system rozvodov VZT ostáva “nezávadný” cca 6 mesiacov. Po uplynutí 6. mesiacov sa dezinfekčný cyklus jednoducho zopakuje. V prípade potraby je možne tento cyklus lubovolne meniť. V období medzi jednotlivými cyklami dezinfekcie zariadenie je možné využiť na aromatizáciu vetraného priestoru. Aromatizácia vetraných priestorov prináša nesporné množstvo výhod v boji s nepríjemnými pachmi najme v priestoroch šatní, telocviční, posiľňovní a reštauračných zariadení. Pomáha navodiť príjemné pracovné prostredie v administratívnych budovách a spríjemňuje pobyt v nákupných centrách, hoteloch a iných spoločenských priestoroch.